سلام

همیشه برای هر چیزی شروعی بوده و خواهد بود.

معلوم نیست از کجا باید شروع کنم و تا به کجا باید پیش برم.

فقط دلم می خواد که از یک جایی شروع به نوشتن کنم.

شروع که میشه، خودش ردیف میشه.

و هر کسی سرنوشتی دارد ...


موفق و پیروز باشید.

منبع اصلی مطلب : دست نوشته های من
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : از کجا تا به کجا